REDUKTOR CIŚNIENIA RCW-2

Produkty » Reduktory ciśnienia » REDUKTOR CIŚNIENIA RCW-2

ZASTOSOWANIE

Reduktor przeznaczony jest do utrzymywania stałej wartości ciśnienia za zaworem reduktora, niezależnie od wahań ciśnienia zasilania. Stosowany jest w instalacjach wodociągowych, w celu zabezpieczenia ich przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Po uzgodnieniu z producentem reduktory może być również stosowany do innych mediów.

 

 

BUDOWA

Reduktor składa się z trzech głównych zespołów:
• zaworu (01) z grzybem odciążonym ciśnieniowo
• siłownika membranowego (02),
• nastawnika ciśnienia regulowanego (03)

 

CHARAKTERYSTYKA

• reduktor jednogniazdowy z grzybem odciążonym ciśnieniowo
• wysoka szczelność zamknięcia w wyniku zastosowania grzybów z uszczelnieniem EPDM
• montaż reduktora nie wymaga podłączenia przewodów impulsowych

 

ZASADA DZIAŁANIA

Zawór reduktora jest otwarty w stanie normalnym, wzrost ciśnienia regulowanego powoduje zamykanie zaworu. Reduktor ciśnienia bezpośredniego działania jest urządzeniem regulującym, któremu przepływający czynnik dostarcza niezbędnej energii do sterowania pracą zaworu. Impuls ciśnienia regulowanego zza zaworu (01) podawany jest do wewnętrznej komory siłownika (02), a siła na membranie, wywołana ciśnieniem regulowanym, równoważy się z siłą napięcia sprężyny (sprężyn) nastawnika (03). Zmiana wartości ciśnienia regulowanego w stosunku do zadanej nastawnikiem, powoduje proporcjonalną zmianę położenia grzyba zaworu do momentu, w którym regulowane ciśnienie osiągnie wartość zadaną.

Wymiar nominalny DN 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200;
Ciśnienie nominale PN16;
Współczynnik przepływu 0,6 ... 250 m3/h
Temperatura czynnika 0 / +100°C
Zakresy nastaw 0,1 ... 11,0 bar
Charakterystyki przepływu liniowa
Szczelność zamknięcia • IV klasa wg PN-EN 60534-4
Materiały korpusu • Żeliwo EN-GJL250
    PLIKI DO POBRANIA
  • icopobierz | Karta katalogowa