REDUKTOR CIŚNIENIA RCW-3

Produkty » Reduktory ciśnienia » REDUKTOR CIŚNIENIA RCW-3

ZASTOSOWANIE

Reduktor przeznaczony jest do utrzymywania stałej wartości ciśnienia za zaworem reduktora, niezależnie od wahań ciśnienia zasilania. Stosowany jest w instalacjach wodociągowych, w celu zabezpieczenia ich przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Po uzgodnieniu z producentem reduktory może być również stosowany do innych mediów.

 

 

CHARAKTERYSTYKA

• siłownik membranowy zabudowanego bezpośrednio na korpusie zaworu
• nie wymaga stosowania dodatkowych rurek impulsowych
• łatwa regulacja ciśnienia regulowanego • wysoka szczelność zamknięcia w wyniku zastosowania grzybów z uszczelnieniem EPDM

 

ZASADA DZIAŁANIA

Energią napędową reduktora jest energia przepływającego czynnika (ciśnienie). W czasie pracy reduktora na grzyb zaworu działa z jednej strony ciśnienie zasilania, a z drugiej ciśnienie po redukcji. Różnica tych ciśnień wywołuje na grzybie zaworu siłę powodującą jego otwieranie. Siła ta w stanie ustabilizowanym równoważona jest siłą sprężyny oraz siłą wywołaną różnicą ciśnień działających na membranę siłownika, z których jedno jest równe ciśnieniu po redukcji, a drugie w zależności od stopnia otwarcia regulatora sterującego, przyjmuje wartość pośrednią między ciśnieniem zasilania, a ciśnieniem po redukcji. Na regulatorze sterującym, przez napięcie sprężyny, może być nastawione ciśnienie po redukcji o dowolnej wartości z zakresu nastaw 50 do 250 kPa lub 100 do 700 kPa. W przypadku pojawienia się zakłócenia w postaci zmiany ciśnienia na wejściu lub zmiany poboru przepływającego czynnika, następuje wytrącenie reduktora ze stanu równowagi. Układ sterujący, przez zmianę otwarcia regulatora sterującego, spowoduje zmianę ciśnienia pośredniego działającego na membranę, doprowadzając do nowego stanu równowagi, w wyniku czego nastąpi zmiana dławienia na zaworze, zapewniająca powrót do poprzedniej wartości ciśnienia po redukcji. Dla poprawnej pracy reduktora wymagane jest zapewnienie minimalnej, podanej w tablicy różnicy ciśnień na zaworze
- Zawory odcinające na wejściu i wyjściu układu sterującego umożliwiają ingerencję w układzie sterującym, np. czyszczenie filtra, wymiana sterownika itp., bez przerw w dostawie wody.
- Zamknięcie zaworu na wejściu układu sterującego powoduje zamknięcie reduktora (funkcja zaworu odcinającego).

Wymiar nominalny DN 80; 100; 150; 200
Ciśnienie nominale PN 16
Współczynnik przepływu 80 ... 320 m3/h
Temperatura czynnika 130 °C
Zakresy nastaw 0,5-2,0;  1,0-7,0 bar
Charakterystyki przepływu liniowa
Szczelność zamknięcia VI kl. wg. PN-EN 60534-4
Materiały korpusu EN-GJL-250

 

    PLIKI DO POBRANIA
  • icopobierz | Karta katalogowa