REDUKTOR CIŚNIENIA RCP-1 Z GRZYBEM PERFEROWANYM

ZASTOSOWANIE

Reduktor przeznaczony jest do utrzymywania stałej wartości ciśnienia za zaworem reduktora, niezależnie od wahań ciśnienia zasilania. Stosowany jest w instalacjach pary wodnej, wody zimnej i gorącej, powietrza i gazów w celu zabezpieczenia ich przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Po uzgodnieniu z producentem może być również stosowany do innych mediów. Reduktory typu RCP-1 stosowane są w instalacjach, gdzie wymagane są wysokie współczynniki przepływu.

BUDOWA

Reduktor składa się z trzech głównych zespołów:
• z zaworu dwugniazdowego (01) z trzpieniem uszczelnionym mieszkiem sprężystym
• z siłownika membranowego (02)
• z nastawnika ciśnienia regulowanego (03)

CHARAKTERYSTYKA

• wykonania staliwne i kwasoodporne
• bezobsługowe uszczelnienie mieszkowe zapewnia wysoką sprawność urządzenia
• wysoka szczelność zamknięcia w wyniku zastosowania grzybów z uszczelnieniem PTFE, EPDM, NBR
• konstrukcje ograniczające poziom hałasu
• możliwość zastosowania siłowników: tłokowych, mieszkowych

ZASADA DZIAŁANIA

Zawór reduktora jest otwarty w stanie normalnym, wzrost ciśnienia regulowanego powoduje zamykanie zaworu. Reduktor ciśnienia bezpośredniego działania jest urządzeniem regulującym, któremu przepływający czynnik dostarcza niezbędnej energii do sterowania pracą zaworu. Impuls ciśnienia regulowanego zza zaworu (01) podawany jest do zewnętrznej komory siłownika (02), a siła na membranie, wywołana ciśnieniem regulowanym, równoważy się z siłą napięcia sprężyny (sprężyn) nastawnika (03). Zmiana wartości ciśnienia regulowanego w stosunku do zadanej nastawnikiem, powoduje proporcjonalną zmianę położenia grzyba zaworu do momentu, w którym regulowane ciśnienie osiągnie wartość zadaną.

Dane techniczne
Czynnikpara wodna
Ciśnienie p1/p215 / 0,7 MPa
Przepływ Q35 t/h
Temperatura t230°C
Wymiar nominalnyDN 250
Ciśnienie nominalnePN 40
Współczynnik przepływu Kvs300
Szczelność wewnętrznaVI kl. wg IEC 534-4
Ilość regulowanych stopni dławienia ciśnienia1
Zakres nastaw ciśnienia regulowanego100…850 kPa
Wyeliminowanie przepływu zdławionego 
Zmniejszenie emitowanego hałasu do85 dB(A)
Łatwy montaż i demontaż elementów 
Plik do pobrania - Karta katalogowa