REDUKTOR CIŚNIENIA RCP-1

ZASTOSOWANIE

Reduktor z korpusem dwugniazdowym, przeznaczony jest do utrzymywania stałej wartości ciśnienia za zaworem reduktora, niezależnie od wahań ciśnienia zasilania. Stosowany jest w instalacjach pary wodnej, wody zimnej i gorącej, powietrza i gazów w celu zabezpieczenia ich przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Po uzgodnieniu z producentem może być również stosowany do innych mediów. Reduktory typu RCP-1 stosowane są w instalacjach, gdzie wymagane są wysokie współczynniki przepływu.

BUDOWA

Reduktor składa się z trzech głównych zespołów:
• z zaworu dwugniazdowego z trzpieniem uszczelnionym mieszkiem sprężystym
• z siłownika membranowego
• z nastawnika ciśnienia regulowanego

CHARAKTERYSTYKA

• wykonania staliwne i kwasoodporne
• bezobsługowe uszczelnienie mieszkowe zapewnia wysoką sprawność urządzenia
• wysoka szczelność zamknięcia w wyniku zastosowania grzybów z uszczelnieniem PTFE+brąz, EPDM, NBR
• konstrukcje ograniczające poziom hałasu
• możliwość zastosowania siłowników: tłokowych, mieszkowych

ZASADA DZIAŁANIA

Zawór reduktora jest otwarty w stanie normalnym, wzrost ciśnienia regulowanego powoduje zamykanie zaworu. Reduktor ciśnienia bezpośredniego działania jest urządzeniem regulującym, któremu przepływający czynnik dostarcza niezbędnej energii do sterowania pracą zaworu. Impuls ciśnienia regulowanego zza zaworu podawany jest do zewnętrznej komory siłownika, a siła na membranie, wywołana ciśnieniem regulowanym, równoważy się z siłą napięcia sprężyny (sprężyn) nastawnika. Zmiana wartości ciśnienia regulowanego w stosunku do zadanej nastawnikiem, powoduje proporcjonalną zmianę położenia grzyba zaworu do momentu, w którym regulowane ciśnienie osiągnie wartość zadaną.

Dane techniczne
Wymiar nominalnyDN 65; 80; 100; 150; 200;
Ciśnienie nominalePN16; 40
Współczynnik przepływu95 ... 400 m3/h
Temperatura czynnika0 / +300°C
Zakresy nastaw0,1 … 11,0 bar
Charakterystyki przepływuliniowa
Szczelność zamknięcia• IV klasa wg PN-EN 60534-4
Materiały korpusu• staliwo węglowe GP240GH (1.0619)
• staliwo kwasoodporne GX5CrNiMo 19-11-2, (1.4408)
Plik do pobrania - Karta katalogowa