REDUKTOR CIŚNIENIA RCP-8M

ZASTOSOWANIE

Reduktor przeznaczony jest do utrzymywania stałej wartości ciśnienia za zaworem reduktora, niezależnie od wahań ciśnienia zasilania. Stosowany jest w instalacjach technologicznych szczególnie do regulacji ciśnienia czynników agresywnych w celu zabezpieczenia ich przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Po uzgodnieniu z producentem może być również stosowany do innych mediów.

BUDOWA

Reduktor składa się z trzech głównych zespołów:
• zaworu (01) z grzybem odciążonym ciśnieniowo i trzpieniem uszczelnionym mieszkiem sprężystym,
• siłownika mieszkowego (02),
• nastawnika ciśnienia regulowanego (03).

CHARAKTERYSTYKA

• wykonania staliwne i kwasoodporne
• kwasoodporny siłownik mieszkowy odporny na agresywne czynniki
• wysoka szczelność zamknięcia w wyniku zastosowania grzybów z uszczelnieniem PTFE, EPDM, NBR
• konstrukcje ograniczające poziom hałasu lub zwiększające odporność na kawitacje

ZASADA DZIAŁANIA

Zawór reduktora jest otwarty w stanie normalnym, wzrost ciśnienia regulowanego powoduje zamykanie zaworu. Reduktor ciśnienia bezpośredniego działania jest urządzeniem regulującym, któremu przepływający czynnik dostarcza niezbędnej energii do sterowania pracą zaworu. Impuls ciśnienia regulowanego zza zaworu (01) podawany jest do komory siłownika mieszkowego (02), a siła działająca na mieszek, wywołana ciśnieniem regulowanym, równoważy się z siłą napięcia sprężyny (sprężyn) nastawnika (03). Zmiana wartości ciśnienia regulowanego w stosunku do zadanej nastawnikiem, powoduje proporcjonalną zmianę położenia grzyba zaworu do momentu, w którym regulowane ciśnienie osiągnie wartość zadaną.

Dane techniczne
Wymiar nominalnyDN15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200;
Ciśnienie nominalePN16; 40
Współczynnik przepływu0,6 ... 250 m3/h
Temperatura czynnika0 / +240°C
Zakresy nastaw0,1 ... 11,0 bar
Charakterystyki przepływuliniowa
Szczelność zamknięcia• IV klasa wg PN-EN 60534-4
• VI klasa wg PN-EN 60534-4
Materiały korpusu• staliwo węglowe GP240GH (1.0619)
• staliwo kwasoodporne GX5CrNiMo 19-11-2, (1.4408)
Plik do pobrania - Karta katalogowa