REDUKTOR CIŚNIENIA RCU-3

ZASTOSOWANIE

Reduktor przeznaczony jest do utrzymywania stałej wartości ciśnienia za zaworem, niezależnie od zmian ciśnienia zasilania, a ponadto zabezpiecza układ przed nadmiernym wzrostem ciśnienia regulowanego. Stosowany jest w instalacjach wody, powietrza i gazów niepalnych. Zalecany do stosowania w instalacjach centralnego ogrzewania w budownictwie wielorodzinnym, gdzie spełnia trzy funkcje:
• reduktora umożliwiającego napełnianie instalacji wodą o odpowiednim ciśnieniu
• uzupełnia ubytki wody w instalacji
• zaworu upustowego, zabezpieczającego układ przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.

BUDOWA

Reduktor składa się z czterech głównych zespołów:
• zaworu (01) z trzepieniem uszczelnionym mieszkiem sprężystym,
• siłownika membranowego (02),
• nastawnika ciśnienia regulowanego (03)
• zaworu upustowego (04)

CHARAKTERYSTYKA

• wykonania: żeliwo szare, staliwo
• bezobsługowe uszczelnienie mieszkowe zapewnia wysoką sprawność urządzenia
• wysoka szczelność zamknięcia w wyniku zastosowania grzybów z uszczelnieniem PTFE, EPDM, NBR
• nie wymaga podłączania dodatkowych przewodów impulsowych
• przyłącza gwintowe, na zamówienie wkręcane przyłącza kołnierzowe

ZASADA DZIAŁANIA

Reduktor ciśnienia bezpośredniego działania jest urządzeniem regulacyjnym, któremu przepływający czynnik dostarcza energii niezbędnej do sterowania pracą zaworu. Zawór reduktora jest otwarty w stanie normalnym, wzrost ciśnienia regulowanego powoduje zamykanie zaworu. Impuls ciśnienia regulowanego zza zaworu (01) podawany jest przez otwór w trzpieniu pod membranę siłownika (02), siła na membranie wywołana ciśnieniem regulowanym, równoważy się z siłą napięcia sprężyny nastawnika (03). Zmiana wartości ciśnienia regulowanego w stosunku do zadanej nastawnikiem, powoduje proporcjonalną zmianę położenia grzyba zaworu do momentu, w którym regulowane ciśnienie osiągnie wartość zadaną. Jeżeli regulowane ciśnienie rośnie powyżej zadanej wartości pomimo zamknięcia zaworu, następuję otwarcie zaworu upustowego (04) i odprowadzenie nadmiaru czynnika na zewnątrz układu.

Dane techniczne
Wymiar nominalny3/4;  1";  1 1/4"
Ciśnienie nominalePN16;  25
Współczynnik przepływu1 ... 8 m3/h
Temperatura czynnika130 °C
Zakresy nastaw0,2-2,5; 1,0-5,0; 2,0-8,0 bar
Charakterystyki przepływuliniowa
Szczelność zamknięciaVI kl. wg. PN-EN 60534-4
Materiały korpusu• EN-GJL250
• GP240GH
Plik do pobrania - Karta katalogowa