Regulatory różnicy ciśnień

REGULATOR RÓŻNICY CIŚNIEŃ RRC-5.1 RRC-5.1

Posted on

ZASTOSOWANIE Regulator przeznaczony jest do regulacji zadanej różnicy ciśnień w instalacji technologicznej połączonej szeregowo z regulatorem. Stosowany jest w procesach przemysłowych, przy przepływie wody zimnej i gorącej, powietrza i innych gazów niepalnych. Po uzgodnieniu z producentem może być również stosowany do innych mediów. BUDOWA Regulator składa się z trzech głównych zespołów:• zaworu z trzpieniem uszczelnionym […]

Regulatory różnicy ciśnień

REGULATOR RÓŻNICY CIŚNIEŃ RRC-4

Posted on

ZASTOSOWANIE Regulator przeznaczony jest do regulacji zadanej różnicy ciśnień w instalacjach technologicznych połączonych równolegle z zaworem regulatora. Stosowany w procesach przemysłowych, przepływie wody zimnej i gorącej, pary wodnej, powietrza i gazów. Po uzgodnieniu z producentem może być również stosowany do innych mediów. BUDOWA Regulator składa się z trzech głównych zespołów:• zaworu dwugniazdowego z grzybem odciążonym […]

Regulatory różnicy ciśnień

REGULATOR RÓŻNICY CIŚNIEŃ RRC-3

Posted on

ZASTOSOWANIE Regulator jest przeznaczony do regulacji zadanej różnicy ciśnień w instalacji technologicznej połączonej szeregowo z regulatorem. Stosowany jest w procesach przemysłowych, przy przepływie wody zimnej i gorącej, pary wodnej, powietrza i innych gazów. Po uzgodnieniu z producentem może być również stosowany do innych mediów. BUDOWA Regulator składa się z trzech głównych zespołów:• zaworu dwugniazdowego z […]

Regulatory różnicy ciśnień

REGULATOR RÓŻNICY CIŚNIEŃ RRC-2

Posted on

ZASTOSOWANIE Regulator jest przeznaczony do regulacji zadanej różnicy ciśnień w instalacji technologicznej połączonej równolegle z regulatorem. Stosowany jest w procesach przemysłowych, ciepłowniach przy przepływie wody zimnej i gorącej, pary wodnej, powietrza i innych gazów. Po uzgodnieniu z producentem może być również stosowany do innych mediów. BUDOWA Regulator składa się z trzech głównych zespołów:• zaworu jednogniazdowego […]

Regulatory różnicy ciśnień

REGULATOR RÓŻNICY CIŚNIEŃ RRC-1

Posted on

ZASTOSOWANIE Regulator przeznaczony jest do regulacji zadanej różnicy ciśnień w instalacji technologicznej połączonej szeregowo z regulatorem. Stosowany jest w procesach przemysłowych, ciepłowniach, przy przepływie wody zimnej i gorącej, pary wodnej, powietrza i innych gazów niepalnych. Po uzgodnieniu z producentem może być również stosowany do innych mediów. BUDOWA Regulator składa się z trzech głównych zespołów:• zaworu […]