Zawory odcinające dla kolejnictwa

ZAWÓR ODCINAJĄCY ZOC-1

Posted on

ZASTOSOWANIE Zawór odcinający ZOC-1 jest częścią systemu opróżniania i napełniania cystern kolejowych.Spełnia w tym systemie dwie funkcje:-zabezpiecza przed wypływem czynnika z cysterny-zabezpiecza przed opróżnieniem cysterny przez osoby nieupoważnione. BUDOWA Zawór odcinający składa się z następujących części:• korpusu z przyłączem kołnierzowym PN 10• zawieradła z miękkim uszczelnieniem• dławicy z elementami zabezpieczającymi przed nieupoważnionym otwarciem zaworu• pokrętła […]